Svart Presisjon. En trakter som du kjenner den, men samtidig: som du aldri har sett eller smakt maken til. Vi føler den er en naturlig videre-utvikling av den nordiske måten å brygge kaffe på. I følge med den svarte kaffens tilbaketog har det kommet et økt fokus på råvarekvalitet og presisjon under bryggeprosessen. Svart Presisjon gjenspeiler begge disse trendene: solid, gjennomtenkt og moderne utarbeidet, med en temperaturstabilitet unik for markedet og en myriade med små forbedringer som fører til bedre kaffe og mer konsekvent brygging.

Publisert 19. april, 2018 i Video