Varmepumpen stopper ofte og avrimer i utedelen når det ikke er veldig kaldt ute?

Svar: Temperaturer mellom +5 og – 5 Co utsetter varmepumpen for økt avrimingsbehov. Dette fordi det da er mer fuktighet i luften enn når det blir kaldere enn -5 Co. Avrimingen i gode varmepumper er behovsstyrt (avrimingen skjer for eksempel ofte for å få mest mulig effekt av luftgjennomstrømningen i utedelens register).