Det kommer damp fra utedelen?

Svar: På vinteren kan det oppstå damp fra utedelen ved avrimning, dette er ikke farlig.